Máy Trim ion

TRIM ION GRACIA
-23.9%

TRIM ION GRACIA

113,000,000đ 86,000,000đ

➣ Điện áp: AC100V
➣ Dòng điện: AC5.0A
➣ Tần số định mức: 50-60Hz
➣ Điện áp điện giải: DC55V (tối đa)
➣ Công suất tiêu thụ: 300W (chế độ chờ: khoảng 0.6W)
✔️ Hãy nói không với hàng xách tay
✔️ Hãy nói có với bảo hành chính hãng

(Giá chưa bao gồm VAT)
Thêm vào giỏ hàng
TRIM ION GRACE
-26.4%

TRIM ION GRACE

106,000,000đ 78,000,000đ

➣ Điện áp: AC100V
➣ Dòng điện: AC5.0A
➣ Tần số định mức: 50-60Hz
➣ Điện áp điện giải: DC55V (tối đa)
➣ Công suất tiêu thụ: 300W (chế độ chờ: khoảng 0.6W)
✔️ Hãy nói không với hàng xách tay
✔️ Hãy nói có với bảo hành chính hãng

(Giá chưa bao gồm VAT)
Thêm vào giỏ hàng
TRIM ION TI-9000
-34%

TRIM ION TI-9000

75,000,000đ 49,500,000đ

➣ Điện áp: 200 - 240V
➣ Dòng điện: AC5.0A
➣ Tần số định mức: 50-60Hz
➣ Điện áp điện giải: DC55V (tối đa)
➣ Công suất tiêu thụ: 300W (chế độ chờ: khoảng 0.6W)
✔️ Hãy nói không với hàng xách tay
✔️ Hãy nói có với bảo hành chính hãng

(Giá chưa bao gồm VAT)
Thêm vào giỏ hàng
TRIM ION HYPER
-28.6%

TRIM ION HYPER

63,000,000đ 45,000,000đ

➣ Điện áp: AC100V
➣ Dòng điện: AC5.0A
➣ Tần số định mức: 50-60Hz
➣ Điện áp điện giải: DC55V (tối đa)
➣ Công suất tiêu thụ: 300W (chế độ chờ: khoảng 0.6W)
✔️ Hãy nói không với hàng xách tay
✔️ Hãy nói có với bảo hành chính hãng

(Giá chưa bao gồm VAT)
Thêm vào giỏ hàng
TRIM ION NEO
-32.3%

TRIM ION NEO

48,000,000đ 32,500,000đ

➣ Điện áp: 200 - 240V
➣ Dòng điện: AC5.0A
➣ Tần số định mức: 50-60Hz
➣ Điện áp điện giải: DC55V (tối đa)
➣ Công suất tiêu thụ: 300W (chế độ chờ: khoảng 0.6W)
✔️ Hãy nói không với hàng xách tay
✔️ Hãy nói có với bảo hành chính hãng

(Giá chưa bao gồm VAT)
Thêm vào giỏ hàng